Zoekmachine Optimalisatie (SEO)

Het doel van itTentive is de levering van een zodanige SEO-ondersteuning dat bedrijven op betrouwbare en effectieve wijze daadwerkelijk verder worden geholpen in het complexe en snel ontwikkelende veld van zoekmachine optimalisatie en zoekmachine marketing, door inzet van een combinatie van de modernste technologieen en handmatige inspanningen.

SEO Website Ontwerp

Bij het ontwikkelen van een nieuwe site of het herontwerpen van een bestaande website, is het ideaal allereerst een 'SEO Website Ontwerp' analyse te laten uitvoeren. Hierin staat de zoekwoord-analyse centraal. Op basis van deze analyse krijgt u inzicht in de meest geschikte zoekwoorden met bijbehorende concurrentiekracht en verwachte bezoekvolumes. Idealiter betrekken wij ook uw eventuele Google Analytics- en AdWords-gegevens bij dit onderzoek. Op basis van de zoekwoorden ontwikkelen wij een ontwerp voor een seo-optimale categoriestructuur voor de website, inclusief URL's en interne linkstructuur. Hierin wordt ook precies aangegeven in welke technische onderdelen van de pagina-en op welke wijze- de zoekwoorden moeten terugkomen. Dit Website Ontwerp is de ideale input voor de webontwikkelaar.

Als het om een herontwerp van een bestaande site gaat zal er ook een nul-meting worden uitgevoerd op de geselecteerde zoekwoorden zodat de vorderingen in de organische zoekresultaten straks goed in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt drie maanden lang de zoekresultaten van de 'short tail'(= meest populaire) zoekwoorden bijgehouden bij afname van deze dienst. Indien gewenst, kunnen vervolgmetingen via de 'SEO Support Monitor'-dienst worden uitgevoerd.

Voor vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.
Input:
 • Voorgesprek
 • Website URL
 • Belangrijkste zoekwoorden
 • Optioneel: toegang Google Webmaster Tools
 • Optioneel: toegang GA
 • Optioneel: toegang AdWords
Output:
 • Zoekwoordanalyse
 • Concurrentieanalyse
 • Ontwerp websitestructuur
 • Nulmeting
 • Verkeersverwachting
 • Advisering opzet techniek
 • Drie maanden monitoring ranking shorttail zoekwoorden
 • Nazorg

SEO Website Optimalisatie

Indien de zoekwoorden bekend zijn, maar de website achterblijft bij de verwachtingen, kunt u een 'SEO Website Optimalisatie'-onderzoek laten uitvoeren. Uw website wordt daarbij onderzocht op alle SEO-mogelijkheden die tegenwoordig bekend zijn. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de technische aspecten van de website (de code en sitearchitectuur), de content en de kwaliteit van de verwijzingen (de 'links'). Verder wordt bekeken of alle mogelijkheden van profilering binnen de organische zoekresultaten optimaal worden benut.

Daarnaast wordt er een nulmeting uitgevoerd op de aangeleverde zoekwoorden om de vorderingen in de organische zoekresultaten straks goed bij te kunnen houden. Bovendien wordt drie maanden lang de zoekresultaten van de 'short tail' (= meest populaire) zoekwoorden bijgehouden bij afname van deze dienst. Indien gewenst, kunnen vervolgmetingen via de 'SEO Support Monitor'-dienst worden uitgevoerd.

Voor vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.
Input:
 • Voorgesprek
 • Website URL
 • Zoekwoorden
 • Toegang Google Webmaster Tools
 • Optioneel: toegang GA
 • Optioneel: toegang AdWords
Output:
 • Review zoekwoorden
 • Nulmeting
 • Analyse techniek
 • Analyse content
 • Analyse verwijzingen
 • Analyse profilering
 • Drie maanden monitoring ranking shorttail zoekwoorden

SEO Support Monitor

Indien u reeds een redelijk of goed geoptimaliseerde website heeft met goede bezoekersaantallen, is het zaak om een goede positie te behouden en om de effectiviteit van uw site te verhogen. De 'SEO Support Monitor' houdt u maandelijks op zeer toegankelijke wijze op de hoogte van de scoringsposities van de voor u belangrijke zoekwoorden, van de belangrijkste ontwikkelingen in de verwijzingen naar uw site en van de meldingen die Google maakt specifiek over uw site. Ook wordt steeds in de gaten gehouden welke zoekwoorden nog niet optimaal presteren, maar wel interessant zijn voor optimalisatie.

Aan deze rapportages kunnen op-maat gemaakt adviezen worden toegevoegd die uw scoringsposities verder kunnen versterken en de conversiekansen vergroten.

Voor vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.
Input:
 • Website URL
 • Zoekwoorden
 • Concurrenten
 • Toegang tot Google WMT
 • Toegang tot Google Analytics
Output:
 • Ranking rapportage
 • Conversie rapportage
 • Technische rapportage
 • Concurrentie analyse
 • Link rapportage
 • Google meldingen
 • Social Media overzichten